Gdy chcesz, aby Ci coś zrobiono, idź do człowieka, który ma dużo pracy,
bo taki człowiek nigdy Ci niczego nie odmówi.

kard. Stefan Wyszyński

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego".

Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

O Mnie

Jestem rodowitym ostrowianinem. Urodziłem się 12 sierpnia 1977 roku.

Od wielu lat jestem bardzo zaangażowany w sprawy edukacji i politykę społeczną.

Na bieżąco śledzę nowości edukacyjne pojawiające się w dziedzinie nauczania, wychowania oraz profilaktyki.

Mam szerokie zainteresowania, do których należą: edukacja, polityka, zarządzanie, public realtions, marketing, psychologia, informatyka, literatura.

Czytaj więcej...

kariera
 

Zapraszamy także na stronę: lukasz-mikolajczyk.pl

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostały wręczone podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W czasie spotkania odbywającego się w Starej Bibliotece na ręce dyrektorów ostrowskich placówek oświatowych zostały złożone podziękowania za podejmowane działania edukacyjne, ponieważ miasto po raz kolejny otrzymało tytuł Samorządowego Lidera Edukacji.

990

985

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, by wspominać swoich nauczycieli i przekazać im słowa uznania i wdzięczności. Bardzo się cieszę, że podczas uroczystości mogłem podziękować pedagogom, którzy mieli istotny wpływ na moje późniejsze wybory edukacyjne i dalsze życie. Najlepsze życzenia skierowałem pod adresem pani Gertrudy Serbakowskiej – nauczycielki z klas I - III, pani Mirosławy Rodzeń – nauczycielki języka polskiego oraz pana Jana Adama –dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.

986

989

Jest mi niezmiernie miło, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostałem zaproszony na okolicznościowe uroczystości do Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, w której do listopada 2015 roku byłem dyrektorem. Niezwykle serdeczne było spotkanie z emerytami, nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi.

987

988

14.10.2016r.