Gdy chcesz, aby Ci coś zrobiono, idź do człowieka, który ma dużo pracy,
bo taki człowiek nigdy Ci niczego nie odmówi.

kard. Stefan Wyszyński

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego".

Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

O Mnie

Jestem rodowitym ostrowianinem. Urodziłem się 12 sierpnia 1977 roku.

Od wielu lat jestem bardzo zaangażowany w sprawy edukacji i politykę społeczną.

Na bieżąco śledzę nowości edukacyjne pojawiające się w dziedzinie nauczania, wychowania oraz profilaktyki.

Mam szerokie zainteresowania, do których należą: edukacja, polityka, zarządzanie, public realtions, marketing, psychologia, informatyka, literatura.

Czytaj więcej...

kariera
 

Zapraszamy także na stronę: lukasz-mikolajczyk.pl

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod takim hasłem odbywają się szkolenia adresowane do rolników pod patronatem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Celem spotkań jest przybliżenie wiedzy dotyczącej aktualnych zagadnień związanych z dzisiejszym rolnictwem.

1454

Zagadnienia, które były poruszane na dzisiejszym spotkaniu w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie, to m.in.: działania planowane do uruchomienia z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł, dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych, aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków, rolniczy handel detaliczny oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS. Mówiono też o zmianach w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz kryteriach ocen przetargów pisemnych z Agencji Nieruchomości Rolnych.

1455
Spotkania takie będą się odbywały we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi. Stwarzają one okazję do zdobycia informacji przydatnych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami różnych instytucji.

1456
Nie mogłem osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu, jednakże reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski, który przekazał, iż tego typu inicjatywy cieszą się zawsze moim poparciem. To ważne, że rolnicy mogą bezpośrednio spotkać się z szefami poszczególnych instytucji i z nimi porozmawiać.

1457

26.01.2017r.