Gdy chcesz, aby Ci coś zrobiono, idź do człowieka, który ma dużo pracy,
bo taki człowiek nigdy Ci niczego nie odmówi.

kard. Stefan Wyszyński

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego".

Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

O Mnie

Jestem rodowitym ostrowianinem. Urodziłem się 12 sierpnia 1977 roku.

Od wielu lat jestem bardzo zaangażowany w sprawy edukacji i politykę społeczną.

Na bieżąco śledzę nowości edukacyjne pojawiające się w dziedzinie nauczania, wychowania oraz profilaktyki.

Mam szerokie zainteresowania, do których należą: edukacja, polityka, zarządzanie, public realtions, marketing, psychologia, informatyka, literatura.

Czytaj więcej...

kariera
 

Zapraszamy także na stronę: lukasz-mikolajczyk.pl

Swoją wizytę w powiecie krotoszyńskim rozpocząłem w Kobylinie od spotkania z burmistrzem. Podczas rozmowy poruszyliśmy wiele merytorycznych tematów dotyczących gminy Kobylin. Rozmawialiśmy również o reformach, które są wdrażane w Polsce. Po tej wizycie udałem się do Krotoszyna. Tam na zaproszenie komendanta Komendy Powiatowej Policji inspektora Mariusza Jaśniaka uczestniczyłem w spotkaniu z seniorami. Całość poprowadził rzecznik KPP w Krotoszynie aspirant Piotr Szczepaniak. Podczas swojego kilkudziesięciominutowego wystąpienia miałem przyjemność opowiedzieć zebranym o działalności Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów. Mówiłem o prawach konsumentów i różnego rodzaju naruszeniach, które zgłaszali mi mieszkańcy podczas dyżurów senatorskich. Całe spotkanie dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych. W tym niezwykle ciekawym spotkaniu wziął również udział naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie pan Andrzej Wichłacz. Na zakończenie asystent Jarosław Kubiak rozdał zgromadzonym świąteczne Mikołaje i życzenia oraz ulotkę dotyczącą prawa konsumenckiego. To było niezwykle ciekawy i merytorycznie spędzony czas. Dziękuję komendantowi za wspaniałą organizację i tę cenną inicjatywę.

3040

3041

3042

3043

3044

3045

11.12.2017r.