Gdy chcesz, aby Ci coś zrobiono, idź do człowieka, który ma dużo pracy,
bo taki człowiek nigdy Ci niczego nie odmówi.

kard. Stefan Wyszyński

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego".

Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

O Mnie

Jestem rodowitym ostrowianinem. Urodziłem się 12 sierpnia 1977 roku.

Od wielu lat jestem bardzo zaangażowany w sprawy edukacji i politykę społeczną.

Na bieżąco śledzę nowości edukacyjne pojawiające się w dziedzinie nauczania, wychowania oraz profilaktyki.

Mam szerokie zainteresowania, do których należą: edukacja, polityka, zarządzanie, public realtions, marketing, psychologia, informatyka, literatura.

Czytaj więcej...

kariera
 

Zapraszamy także na stronę: lukasz-mikolajczyk.pl

Tworzenie „Map zagrożeń” to cel debaty społecznej, w której uczestniczyłem dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Tematem spotkania była również charakterystyka oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”. Podczas rozmów wyraziłem zadowolenie z prac ostrowskiej Policji. Ponadto zadeklarowałem wsparcie w ramach działań lokalnych, jak również inicjatyw ogólnopolskich.
 
DSC03062
 

DSC03085

 

DSC03071

Konsultacje z mieszkańcami były częścią uroczystości przygotowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka.

DSC03044

DSC03053

W ramach prac parlamentarnych jestem członkiem senackiego zespół ds. ochrony konsumentów. Do jego zadań należy w szczególności: wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o prawach konsumenckich w Polsce; monitoring istniejących aktów prawnych pod względem ich skuteczności w zakresie ochrony praw konsumenckich; obserwacja zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących na rynku oraz funkcjonujących norm wyrobów pod względem bezpieczeństwa konsumentów; inicjowanie projektów aktów prawnych służących ochronie konsumentów.